Haber

Erkek İsimleri 2024 En Güzel Bebek İsimleri ve Anlamları

Erkek İsimleri 2024 yılında doğacak olan bebekler için yeni, değişik, farklı bebek isimleri. Yeni Anne baba olacaklar için Kuranda geçen erkek bebek isimleri ve anlamları hakkında bilgiler veriyoruz.

Erkek isimleri, yeni anne baba olacakların en çok aradığı şeylerden biridir. Kimi insanlar kuranda geçen erkek bebek isimleri ararken kimi insanlar ise hiç duyulmamış ve farklı isimlere yöneliyor. Her ne şekilde olursa olsun yeni doğacak yada doğmuş bebeğine güzel bir isim koymak isteyenler buradaki isimlere göz atabilirler.

Erkek bebek isimleri, için öneri niteliğinde olan bu makalemizde size birden fazla isim seçeneği sunuyoruz. Bu sayede çocuğunuza ömrü boyunca seslenilecek ismi seçebilirsiniz. İsim seçimi yaparken son yıllarda çocuklara çift isim verildiğini fark etmişsinizdir. Çift ismi olan bebeklerin daha iyi konumlara yükseldiği şeklinde düşünceler var, fakat bu ne kadar doğru kimse bilemez.

En Güzel Erkek İsimleri

Erkek bebek isimleri
Erkek isimleri

Erkekler için en güzel isimler bize kalırsa anne ve babalarının uygun gördükleri isimlerdir. Bebeğe verilen hiç bir isim kötü değildir. Bu seçimi bebek kendi yapamadığından dolayı anne babası veya aile büyüklerinden biri isim seçiminde bulunur ve ezan okuduktan sonra kulağına 3 defa adını fısıldar.

Daha fazla uzatmadan heyecanlı anne ve baba adayları için isim listemize geçelim.

Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Yeni Doğacak Erkek Bebek isimleri

Alfabetik erkek bebek isimleri A’dan Z’ye isim önerileri. Bu isim önerilerinden birini yeni doğacak olan bebeğiniz için seçebilirsiniz.

 • ACAR Atılgan,çevik, Gürcü soyundan
 • ACUN Evren, kainat
 • ABDULLAH Allahın kulu
 • ADAL Ün kazan
 • ADAR Uygur metinlerinde geçen bir Türk adı; olgunluk, erginlik; omuzdaş
 • ADNAN İnsanlardan üstün olan; Vatan tutmak; Cennetin orta yerinin adı
 • Adil
 • ADSAY Moğol hakanlarından biri (Ölümü 1434)
 • AFŞİN Zırh,silah; Sultan Alparslan’ın komutanlarından biri
 • AHSEN En güzel
 • AKAL Beyaz ve kırmızı
 • AKAN Akmakta olan
 • AKANAY Akıp giden ay
 • AKARSU Sürekli akıp giden su
 • AKDORA Karlı dağın doruk noktası
 • AKEL Eli uğurlu anlamında
 • AKIN Düşman topraklarına yapılan saldırı. Birşeyin ardıarkası kesilmeyen geliş durumunda olması
 • AKINALP Savaşan yiğit kişi
 • AKGİRAY Temiz ve yaraşır
 • AKGÜN Parlak gün, uğurlu gün
 • AKSOY Temizsoy, paksoy; Uğurlu soy, kutlu soy
 • AKSU Kayalardan sızan tatlı ve duru su. Anadolu’da birçok akarsu ve yer adı.

B

 • BABÜR Büyük Moğol hükümdarının adıdır
 • BAHA Değer, kıymet, üstünlük
 • BAHADIR Savaşlarda yılmazlığıyla üstünlük kazanan kişi
 • BALKAN Sarp ve ormanlık sıradağlar
 • BALKAR Kafkasya’da yaşayan Kıpkaç’ların bir kolu
 • BALKIR Şimşek
 • BARAN Direnci kıran, ulu, yüksek
 • BARBAROS Avrupa’lılar tarafından Hayrettin Paşa’ya verilen addır
 • BARIŞ Savaşı bitirip anlaşmak
 • BARLAS Cenkçi, savaşçı
 • BARTU En eski Türk hanlarından biri
 • BAŞAR Başarılı ol demektir
 • BATIN Karın, kuşak, nesil
 • BATU Güçlü, kuvvetli
 • BATUHAN Batının hanı; Güçlü, kuvvetli han
 • BATUR Savaşlarda yılmazlığıyla üstünlük kazanan kişi anlamına gelir
 • BATURALP Yiğitler yiğidi

Erkek Çocuk isimleri

Erkek çocuk isimleri, erkek çocuklar için kullanabileceğiniz isimler ve adlar.

C

 • CAN Yaşamı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık
 • CANALP CAN+ALP=Cana yakın, sevimli yiğit
 • CANBERK Sağlam, canlı, metin
 • CANDAŞ Candan, değerli dost
 • CEM Hükümdar,şah
 • CEMRE Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en sonra toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi “Bu cemre sözü Arapça kor ateş manasındadır.”
 • CENK Savaş
 • CESUR Cesaretli,gözüpek,korkusuz
 • CEYHAN Akdeniz bölgesinde bir nehir

Ç

 • ÇAĞDAŞ Çağın koşullarına uyguna uygun; Aynı çağda yaşayan
 • ÇAĞHAN Çağın hanı; Çağdaş han
 • ÇAĞIL Çağlamak eyleminden çağıl; Küçük taş parçacıkları, çakıl
 • ÇAĞIN Yıldırım; Çağa ilişkin
 • ÇAĞLAR Çağlayan, çağlayıp akan; Şelale
 • ÇAĞLAYAN Köpürerek yüksekten düşen su
 • ÇAĞRI Davet
 • ÇAKABEY Oğuzlarda bir Türk beyi
 • ÇAKIR Göz rengi mavi, benekli
 • ÇELİK Özel bir metal alaşımı; Sağlam
 • ÇETİN Çözümlemesi güç olan

D

 • DAĞHAN Oğuz tanrılarından biri; Yerkabuğunun çıkıntılı bölümleri; Eski Türklerde dağ tanrısı
 • DALAY Deniz
 • DALGA Denizin rüzgarlı havada kabarıp kıyıya sürüklenmesi; Hareketli su kütlesi
 • DARCAN Sabırsız, aceleci
 • DEĞER Yüksek nitelikleri olan kimse
 • DEHA İnsan zekasının ulaştığı en yüksek nokta
 • DEMİR Yeraltından çıkarılan işlemeye çok elverişli bir metel
 • DENİZ Yerkabuğunun çukur bölümlerini kaplayan birbirine bağlantılı tuzlu su yığını; derya
 • DENİZHAN DENİZ+HAN
 • DERİN Çok gelişmiş, çok ilerlemiş
 • DERMAN Güç
 • DESTAN Efsane
 • DEVRAN Zaman; devir
 • DEVRİM Hızlı,geniş kapsamlı niteliksel değişim
 • DİNÇ Güçlü ve sağlıklı kimse
 • DİRİM Yaşama gücü
 • DOĞA Yaradılış ve yapı özelliklerinin tümü; tabiat
 • DOĞAÇ Önceden düşünülmemiş birden ortaya çıkan düşünce, eylem
 • DOĞAN Kartal ailesindendir, alıştırılarak kuş avında kullanılan yırtıcı bir kuş

E

 • ECEVİT Çevik, atılgan
 • EDİZ Yüksek yer, herşeyin yükseği
 • EFE Batı Anadolunun yiğidi
 • EFKAN Çığlıklar, inlemeler
 • EFLATUN Açık mor
 • EFSUN Büyü
 • EGE Yaşça büyük,ulu
 • EGEHAN Engin denizlerin hükümdarı
 • EGEMEN Gücü yeter olup buyruğunu yürüten
 • EKİM Sonbahar mevsiminde bir ay; Toprağı ekme eylemi
 • EKİN Tahılın tarlaya atılmasından harman oluncaya kadarki adı
 • ELÇİ Uzlaştırmacı
 • ELGİN Yurdundan evinden uzak düşmüş kişi
 • ELHAN Nameler, ezgiler
 • EMİR Buyruk, komut
 • EMRAH Saz çalıp, oynayan
 • EMRE Dost, beylerbeyi, büyük erkek kardeş

F

 • FERRUH Uğurlu, kutsal
 • FETHİ Fetih ile ilgili
 • FEVZİ Zaferle ilgili; Galip, üstün gelen anlamında
 • FEYEZAN Su baskını ,sel
 • FEYYAZ Bol,verimli,gür
 • FEYZULLAH Allahın bilimi
 • FEZA Uzay
 • FIRAT Türkiye’nin en uzun nehrinin adı
 • FİKRET Düşünce, akıl, anlayış
 • FİKRİ Düşünceyle ilgili
 • FUAT Kalp, gönül
 • FURKAN İyi ile kötü arasındaki farkı gösteren herşey

G

 • GİRAY Eskiden Kırım hanlarının ve han ailesinden olan prenslerin kullandığı san.
 • GÖKALP Mavi gözlü yiğit.
 • GÖKÇE 1. Güzel, gösterişli kimse. 2. Yiğit, cesur. 3. Mavi gözlü kimse.
 • GÖRKEM 1. Gösteriş, heybet. 2. İyi gelişmiş, gürbüz.

H

 • HAKAN 1. Türk, Moğol ve Tatar hanları için “hükümdarlar hükümdarı” anlamında kullanılan bir unvan. 2. Osmanlı padişahlarına verilen unvan.
 • HALİL Sadık, samimî, dost.
 • HALUK İyi ahlâk sahibi, iyi huylu, geçimli kimse.
 • HASAN 1. Güzel.

I

 • ILGAZ 1. Atın dört nala koşması. 2. Hücum, akın. 3. Çankırı ilinin ilçe merkezi. 4. Anadolu’da bir dağ adı.
 • ILGIN 1. Serap, belli belirsiz görünme.

İ

 • İBRAHİM İbranice’de hakların babası anlamındadır.
 • İHSAN 1. İyilik etme, iyilik. 2. Bağış, bağışlama. 3. Bağışlanan şey.
 • İLKER İlk doğan erkek çocuklara verilen adlardan biri.
 • İSMAİL Kutsal kitaplarda adı geçen, ibrahim Peygamberin oğlu olan İbranî peygamberi.
 • İSMET 1. Masumluk, günahsızlık, temizlik. 2. Haramdan çekinme, namus.

K

 • KAĞAN 1. Hanların hanı, hükümdar. 2. Tarihte Çin ve Moğol hükümdarlarına verilen ad.
 • KAYRA Büyük bir kimseden gelen iyilik, ihsan
 • KEMAL 1. Olgunluk, yetkinlik, eksiksizlik. 2. En yüksek değer. 3. Erdem, bilgi.
 • KEREM 1. Soyluluk. 2. Cömertlik, el açıklığı, bağış.
 • KIVANÇ 1. Övünç, iftihar
 • KORCAN Ateşli, canlı, hareketli kimse.
 • KUTAY 1. Kutlu, uğurlu ay. 2. İpek, ipekli kumaş.
 • KÜRŞAT Göktürk prenslerinden birinin adı.

L

 • LAÇİN 1. Bir cins şahin. 2. Sarp, yalçın. 3. Şiddetli.
 • LEVENT 1. Osmanlı donanmasında ve kıyılarda görev yapan asker sınıfı. 2. Yiğit denizci. 3. Boylu boslu yakışıklı kimse.
 • LÜTFİ 1. İyilik ve güzellikle ilgili. 2. İhsan, bağışla ilgili

M

 • MAHMUT Övülmeye değer
 • MAZHAR 1. Bir şeyin göründüğü çıktığı yer. 2. Şereflenme, onurlanma.
 • MELİH Güzel, şirin, sevimli.
 • MERİÇ Balkan yarımadasının güneydoğu kesiminden geçen akarsu.
 • MERT 1. Erkek. 2. Özü sözü doğru olan.
 • METE Büyük Türk-Hun İmparatoru. (M.Ö. 209-174)

N

 • NECATİ Kurtuluşla ilgili; kurtulmuş.
 • NEDİM 1. Sohbet arkadaşı. 2. Güzel öykü anlatan, tatlı konuşan. 3. Ünlü Osmanlı şairi.
 • NEVZAT Yeni doğmuş, yeni doğan çocuk.
 • NİHAT Doğa, huy, yaradılış
 • NİYAZİ 1. Yalvarma, yakarma. 2. İstek. Arzu. 3. Dua.

O

 • OĞUZ 1. Sağlam, gürbüz, güçlü delikanlı. 2. Temiz kalpli, dost, iyi arkadaş. 3. Kır adamı, köylü. 4. Saf, deneyimsiz kimse. 5. Türklerin en büyük boylarından birinin ve bu boydan olan kimselerin adı.
 • OKAN 1. Anlayışlı. 2. Tanrı, ogan.
 • OLCAY 1. Baht, talih, şans. 2. Bahtlı, talihli.
 • ONUR 1. İnsanın kendine karşı duyduğu saygı. 2. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı değer, şeref.

Ö

 • ÖMER 1. Yaşama, yaşayış; hayat, canlılık. 2. İkinci halife.
 • ÖZGE 1. Başka. 2. Yabancı. 3. İyi, güzel. 4. İki dağ arasındaki dereciklerin birleştiği yer, derenin başlangıcı. 5. Şakacı. 6. Cana yakın, sıcakkanlı. 7. Yürekli, gözü pek.
 • ÖZGEN Özü geniş, rahat, sakin kimse.
 • ÖZGÜ 1. Kutsal. 2. Özellikle birine ya da bir şeye ait olan.
 • ÖZGÜN 1. Nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan. 2. Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan.

P

 • PAMİR Herşeye gücü yeten
 • POLAT 1. Çelik. 2. Güç, kuvvet.
 • POYRAZ 1. Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr. 2. Kuzey yönü.

R

 • RECEP 1. Gösterişli, heybetli. 2. Arabî ayların yedincisi ve kutsal sayılan üç aylardan birincisi.
 • RIFAT Yükseklik, yücelik, büyük aşama.
 • RUŞEN Aydın, parlak.
 • RÜSTEM 1. Yiğit, kahraman. 2. İran’ın efsanevi ünlü pehlivanı ve savaşçısı.
 • RÜZGAR 1. Zaman, devir. 2. Dünya. 3. T. Yel.

S

 • SALİH 1. Elverişli, iyi, uygun, yakışır. 2. Yetkisi hakkı olan. 3. Dinin buyruklarına uygun harekette bulunan.
 • SAMET Sonsuz, ebedi
 • SARP 1. Çetin, sert, şiddetli. 2. Dik, çıkılması ve geçilmesi güç.
 • SELÇUK Güzel konuşma yeteneği olan, uz dilli.
 • SELİM Sağlam, kusursuz, doğru.

Ş

 • ŞADAN Sevinçli, keyifli, hoşnut.
 • ŞAKİR Şükreden, durumundan memnun olan (kimse).
 • ŞENOL “Şen ve mutlu ol” anlamında kullanılır.
 • ŞİNASİ Tanımaya, anlamaya özgü, tanımak, bilmekle ilgili.

T

 • TAMER Tümüyle nitelikli kişi.
 • TARIK Sabah yıldızı, Venüs.
 • TAYLAN 1. İnce, kibar, güzel, boylu boslu kimse (genç) 2. Çok yağmur yağmasına karşın işlenebilir durumda toprak.
 • TEOMAN Hun İmparatoru Mete´nin babası.
 • TOLGA Savaşçıların başlarına giydikleri demir başlık.

U

 • UĞUR 1. Kimi olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti ya da kimi nesnelerde olduğuna inanılan iyilik kaynağı. 2. İyilik, şans, talih, baht. 3. Fırsat, tesadüf.
 • ULAŞ Amacına ermiş, isteğine kavuşmuş.
 • UMUR Görgü, bilgi, deneyim.
 • UMUT Ummaktan doğan güven duygusu, ümit.
 • URAS Talih, şans.

Ü

 • ÜLKER Boğa burcunda yedi yıldızdan oluşan takım. Ülkü Amaç edinilen, ulaşmak istenen şey.
 • ÜMİT Umut
 • ÜNAL Adın duyulsun, tanın, ün kazan.
 • ÜNSAL Adın duyulsun, ünlen.

V

 • VEDAT Sevgi, dostluk.
 • VEFA 1. Sözünde duran, dostluğu sürdüren. * 2. Yetişme, yetme. 3. Ödeme.
 • VELİ 1. Sahip. 2. Ermiş, eren. 3. Bir çocuğun her türlü durumundan sorumlu olan kimse.

Y

 • YAĞIZ 1. Esmer. 2. Doru. 3. Yiğit. 4. Bakımlı hayvan.
 • YAKUP 1. Erkek keklik. 2. İbranicede “Takip eden, izleyen” anlamındadır.
 • YALIN 1. Gösterişsiz, süssüz, sade. 2. Alev, ateş. 3. Taş, büyük kaya. 4. Çıplak, örtüsüz.
 • YANKI Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses, ses yansıması.
 • YAREN Arkadaş, yakın dost.
 • YILMAZ Yılmayan, bıkmayan, azimli, sebatlı.

Z

 • ZEKİ Anlayışlı, kavrayışlı, zekâ sahibi.

Kuran’da Geçen Erkek İsimleri

Kuran’da geçen erkek isimleri, doğan her canlı bebeklik dönemi geçirmiştir. Kuran’da geçen erkek isimlerini bebeği için kullanmak isteyenler buradaki isimlerden birini seçebilirler. Kuranda geçen hiç duyulmamış erkek bebek isimleri;

 • Ali
 • Ahmet
 • Adem
 • Akif
 • Asım
 • Araf
 • Abd
 • Abdullah
 • Abdülkadir 
 • Abdi
 • Abid
 • Adil
 • Adin
 • Azer
 • Ahad
 • Azim
 • Alim
 • Bukra
 • Berka

Yukarıda Kuran’da geçen bazı erkek isimlerine yer verilmiştir. Bu isimlerin anlamlarını araştırarak çocuğunuz için kullanabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu