Haber

Kenzül Arş Duası Türkçe Okunuşu Anlamı – Faziletleri Kenzül Arş Duasını Okuyup Fayda Görenler

Kenzül Arş duası anlamı nedir? Kenzül Arş faziletleri nelerdir? Kenzül Arş duası okunuşu ve Türkçe anlamı. Kenzül Arş duasını okuyup fayda görenler hakkında bilgiler.

‘Kenzü’l- arş’ adıyla bazı kitaplarda bulunan bu dua, birçok âyet ve hadisten devşirilip edebi bir metne dönüştürüldü ve ‘Cebrail’in kanadına yazılı isminin hatırı için’ gibi sahih kaynaklarda karşılığı ve yeri olmayan ifadelerle süslüdür. Kenzül-arş duasını okuyan kişilerin, kıyamet gününde yüzlerinin ayın on dördü gibi parlayacağı; hasta ise sağlığına kavuşacağı; cinden ve şeytanın kötü varlıkların şerrinden, sancı ve hastalıklardan emin olacağına ve kayıp olduysa ailesine sağ salim kavuşacağına inanılıyor. Peki, Kenzül arş duası nedir, fazileti nelerdir? İşte, Kenzül-arş duası Arapça ve Türkçe okunuşu hakkında bilgiler. Yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi sahih kaynaklarda karşılığı ve yeri olmayan ifadeler barındırmaktadır.

Kenzül Arş Duası

İslam dininde yani dinimizde duanın yeri ve önemi oldukça büyüktür. Bütün inanışlarda olduğu gibi dinimizde de dua büyük bir önem taşımaktadır. Herhangi bir isteğimiz olduğunda, sağlığa ve huzura gereksinim duyduğumuzda dua ederiz. İçten ve samimiyetle Allah’a edilen duaların karşılık bulduğunu görmüşsünüzdür.

isterseniz kendi bildiğiniz gibi dua edebilirsiniz, isterseniz, Peygamberimizin, salih insanların ve velilerin ettiği dualardan da dua edilebilir. Öyle dualar vardır ki, Allah katında daha çok makbul görür ve güçlü dualardır. Bu dualardan biri ise Kenzül-arş duasıdır. Bu dua, Allah’ın sırlı isimleri hürmetine edilir. Her türlü sıkıntıdan, hacetinizde ve olmasını istediğiniz hayırlı bir işinizde bu dua okunulabilir.

Kenzül Arş Duası Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.

Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn.

La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn.

Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn.

La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni’metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih.

Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih.

Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alettûri aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe razaktehel cennete aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab.

İnneke entel kerîmül kebîru. Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem.

Kenzül Arş Duası Nedir?

Kenzül arş duası Kuran’da geçmese de sahih dualardan biri olarak kabul edilir. İmam Ali tarafından düzenlendiği düşünülen Mecmuatul Ahzap kitabında yer almaktadır. Aynı zamanda Bediüzzaman Hazretlerinin 29. kitabında da bu duayı görmek mümkün.

Kenzül Arş duası, her türlü hacet, dilek, hastalık, şer gibi zamanlarda okunması önerilen bir duadır. Allah’ın Hakk, Mübin, Adl, Hakem, Metin gibi mübarek adları kullanılıp, peygamberler ve melekler şahit gösterilerek dua edilmektedir.

Duayı Arapça okuyabileceğiniz gibi Türkçe olarakda okuyabilirsiniz. Dua oldukça uzun olduğundan ezberlemesi biraz zor olabilir. Bu durumda ise bir kağıda yazarak okuyabilirsiniz.

Kenzül-Arş Duası Faziletleri

Genel olarak bu duanın faziletini şöyle sıralayabiliriz;

  • Hayatınızdaki olumsuz olaylardan refaha çıkmak, depresyondan kurtulmak isteyenler.
  • Kara sevdaya düştüyseniz, sevdiğinize kavuşmak isteyenler.
  • Okul yada iş için sınava girecek olanlar, sınav stresi yaşamak istemeyenler.
  • Sağlık problemleri yaşayanlar, biran önce sağlığına kavuşmak isteyenler.
  • İhtiyacınız olan hacetlerinizi elde etmek için bu duayı okuyabilirsiniz.

Kenzül Arş Duasını Okuyup Fayda Görenler

Kenzül Arş duasını okuyup fayda görenler, konusu da sıklıkla aranan konulardan biridir. Çeşitli sayfalarda bu duayı araştırdık. Yorum kısmında şu gibi bilgilere ulaştık.

  • Borcu olan arkadaşlarım bu duayı okuduktan sonra borcunu ödedi.
  • Benden sebepsiz yere ayrılan nişanlım benle tekrar barıştı.

Yukarıdaki örneklere benzer çeşitli okuyup fayda gören yorumlar gördük. Fakat bu yorumların gerçekliği bilinmemektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu